Jordhåndtering

  • Dansk Anlæg & Jordhåndtering formidler overskudsjord, i samarbejde med flere professionelle aktører på markedet.
  • Anmeldelse af jordflytning.
  • Læsning af jord med gummiged eller gravemaskine.
  • Jordkørsel
  • Vi tilbyder at stå for anlægsentreprisen i forbindelse med terrænreguleringer og støjvolde.
Opbygning og afretning af støjvold
Sti langs støjvold
Trampesti på toppen af støjvold