Anlægsarbejde

  • Anlægsarbejde i forbindelse med terrænreguleringer og etableringer af støjvolde.
  • Anlægning og opbygninger af ridebaner.
  • Anlægninger af vandhuller og søer til vildtet.
  • Dræning med 3D GPS
Nyanlagt sø
Nyanlagt sø
Volvo EC 300 EL
Etablering af ny grøft langs vold og servicevej. Det graves en forsinkelsesgrøft til at kunne klare fremtidens store regnmængder
Afretning af fremtidig servicevej.